Energievisie 
ADL
Gemeenten  Appingedam / Delfzijl / Loppersum
FACTSHEET

Wist u dat als de gemeenten energieneutraal willen worden voor wat betreft het energieverbruik door verkeer en woningen we een besparingsopgave hebben van bijna 2100TJ? Dat betekent:

  • meer dan 5200 kleine windmolens of 28 grote windmolens, en;
  • ruim 150 ha aan zonneparken, en;
  • voorzieningen en installaties voor warmte (bijvoorbeeld warmtepompen, wko-installaties, biovergisters ten behoeve van groengas, industriële restwarmte).

Om een energievisie te kunnen maken is het belangrijk om te weten hoe groot de opgave is om als gemeenten te verduurzamen. In de factsheet per dorp/wijk geven we daar een beeld van. Daarvoor maken we gebruik van de Klimaatmonitor. De Klimaatmonitor is een bron van gegevens over ons energieverbruik. Voor deze factsheet zijn de gegevens van de Klimaatmonitor gebruikt. Dit zijn door het CBS beschikbaar gestelde gegevens en geven op hoofdlijnen een beeld van de opgave om te verduurzamen.

De factsheet laat zien wat de opgave is van uw wijk of dorp om energieneutraal te kunnen zijn. In deze opgave is al rekening gehouden met een vermindering van het huidige verbruik. Het rekenmodel van de (nationale) Klimaatmonitor gaat er vanuit dat we door te besparen in de komende jaren ons huidige energieverbruik kunnen verminderen, bijvoorbeeld door betere isolatie van woningen.

In de factsheet is onder de streep aangegeven hoe de opgave kan worden gerealiseerd met windenergie en zonne-energie en warmte; dus door al deze drie oplossingen samen.
Voor warmte is uitsluitend de opgave aangegeven. De warmte vraag kan worden ingevuld door een mix van hernieuwbare warmtebronnen. De warmtebronnen zijn minder zichtbaar in het landschap, maar vragen met name in de bodem ruimte. Op voorhand is duidelijk dat de warmtevraag lokaal danwel regionaal kan worden gerealiseerd.De verdeling van de opgave over windenergie, zonne-energie en warmte is gebaseerd op de verdeling die door het Rijk wordt gehanteerd in haar rekenscenario’s. Deze verdeling is als voorbeeld uitgewerkt. De daadwerkelijke uitwerking kan per dorp verschillen.