Energievisie 
ADL
WAT IS EEN ENERGIEVISIE?

De gemeenten Appingedam, Delfzijl en Loppersum werken samen aan een Energievisie. Met deze Energievisie willen we samen met onze inwoners bepalen welke stappen we samen moeten zetten om uiterlijk in 2050 energieneutraal te kunnen worden.  Zo helpt de Energievisie ons bij het al dan niet toestaan van bijvoorbeeld de bouw van windmolens of een nieuw zonnepark. De Energievisie geeft ook aan  waar we de komende jaren op in willen zetten in het verder duurzaam maken van het energiegebruik in  onze gemeenten.

De ontwikkelingen op het vlak van nieuwe energiebronnen en het opslaan van energie gaan snel. De Energievisie wordt dan ook gemaakt met de wetenschap van nu. We zullen in de komende jaren beoordelen of de Energievisie moet worden bijgesteld op basis van de inzichten op dat moment.

De energievisie sluit aan bij de uitvoering van een Regionale Energiestrategie (RES) voor Groningen. Op 24 januari 2019 hebben de Groningse overheden afgesproken samen te werken aan het uitvoeren van de doelstellingen uit het nieuwe Klimaatakkoord. Lees hier meer over de RES.

Gemeenten  Appingedam / Delfzijl / Loppersum
Energievisie 
ADL
WAT IS EEN ENERGIEVISIE?

De gemeenten Appingedam, Delfzijl en Loppersum werken samen aan een Energievisie. Met deze Energievisie willen we samen met onze inwoners bepalen welke stappen we samen moeten zetten om uiterlijk in 2050 energieneutraal te kunnen worden.  Zo helpt de Energievisie ons bij het al dan niet toestaan van bijvoorbeeld de bouw van windmolens of een nieuw zonnepark. De Energievisie geeft ook aan  waar we de komende jaren op in willen zetten in het verder duurzaam maken van het energiegebruik in  onze gemeenten.

De ontwikkelingen op het vlak van nieuwe energiebronnen en het opslaan van energie gaan snel. De Energievisie wordt dan ook gemaakt met de wetenschap van nu. We zullen in de komende jaren beoordelen of de Energievisie moet worden bijgesteld op basis van de inzichten op dat moment.

De energievisie sluit aan bij de uitvoering van een Regionale Energiestrategie (RES) voor Groningen. Op 24 januari 2019 hebben de Groningse overheden afgesproken samen te werken aan het uitvoeren van de doelstellingen uit het nieuwe Klimaatakkoord. Lees hier meer over de RES.